رزرو تور گرجستان نوروز 97 ورودی نوروز ماه هتل کلمبی گرجستان

رزرو تور گرجستان نوروز 97

تور گرجستان ورودی نوروز ماه هتل کلمبی گرجستان

georgia.jpg

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

مبدا پرواز

تهران، فرودگاه امام خمینی

نام هتل 

هتل کلمبی گرجستان

هواپیمایی

قشم ایر

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

پایه قیمت

تماس با بخش فروش

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

رزرو تور گرجستان نوروز 97 ورودی نوروز ماه هتل وولتون گرجستان

رزرو تور گرجستان نوروز 97

تور گرجستان ورودی نوروز ماه هتل وولتون گرجستان

georgia.jpg

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

مبدا پرواز

تهران، فرودگاه امام خمینی

نام هتل 

هتل وولتون گرجستان

هواپیمایی

قشم ایر

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

پایه قیمت

تماس با بخش فروش

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

رزرو تور گرجستان نوروز 97 ورودی نوروز ماه هتل آستریون پالاس گرجستان

رزرو تور گرجستان نوروز 97

تور گرجستان ورودی نوروز ماه هتل آستریون پالاس گرجستان

georgia.jpg

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

مبدا پرواز

تهران، فرودگاه امام خمینی

نام هتل 

هتل آستریون پالاس گرجستان

هواپیمایی

قشم ایر

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

پایه قیمت

تماس با بخش فروش

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

رزرو تور گرجستان نوروز 97 ورودی نوروز ماه هتل جورجین گرجستان

رزرو تور گرجستان نوروز 97

تور گرجستان ورودی نوروز ماه هتل جورجین گرجستان

georgia.jpg

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان نوروز 97

مبدا پرواز

تهران، فرودگاه امام خمینی

نام هتل 

هتل جورجین گرجستان

هواپیمایی

قشم ایر

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

پایه قیمت

تماس با بخش فروش

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

 

رزرو تور گرجستان آبان 96 ورودی آبان ماه هتل آکو آ پارک گرجستان

رزرو تور گرجستان آبان 96

تور گرجستان ورودی آبان ماه هتل آکو آ پارک گرجستان

georgia.jpg

تاریخ ارسال پکیج

تور گرجستان آبان 96

مبدا پرواز

تهران، فرودگاه امام خمینی

نام هتل 

هتل آکو آ پارک گرجستان

هواپیمایی

قشم ایر

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

پایه قیمت

تماس با بخش فروش

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000